Đáng xem vl gái ngon bị móc lồn của diễn viên dáng ngon Tôi có một yêu cầu hy vọng anh ấy có thể đáp ứng, đó là không được đề cập đến chuyện giữa tôi và anh ấy với bất kỳ ai, và phải giữ bí mật. Hu Xiang tiếp nhận chủ đề này và nói Cô Lu, cô đừng lo lắng về điều này, tôi hiểu. Tôi sẽ không ảnh hưởng đến gia đình cô và danh tiếng địa phương của cô. Sau đó, mẹ củ u Xiang nói với giáo viên Lu Chúng t ãy nói về giá cả. Tôi sẽ trả cho bạn bao nhiêu tùy ý. Bạn thấy đấy, số tiền này nên được trả cùng với tiền thuê nhà hàng tháng, được chứ Cô giáo Lu trả lời Không, bởi vì chồng tôi biết tiền thuê nhà là bao nhiêu.